Podle odsouhlasené dokumentace a 3D modelů ( březen 2012) byl pro zákazníka vyroben testovací přípravek v počtu dvou kusů.

Podle odsouhlasené dokumentace a 3D modelů ( březen 2012) byl pro zákazníka vyroben testovací přípravek v počtu dvou kusů. Zástupce firmy si provedl odzkoušení a dodávka je připravena k předání. Zástupci f. MAIER přivítali zkrácení termínu dodání, které jim umožní v klidu začlenit testovací přípravky do jejich linky.