Principy společnosti

1. Základním cílem společnosti je: být vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti vývoje, výroby a servisu automatizovaných strojů a výrobních linek. Partnerem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti.

2. Vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14000:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008, to znamená s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3. Naše společnost vytváří odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců v oblasti vývoje, výroby a servisu automatizovaných strojů, výrobních linek a diagnostických kamerových systémů.

4. Vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální
a finanční zdroje pro zavádění, rozvoj a zlepšování systému řízení kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Významnou spoluúčast na tvorbě kvality poskytovaných produktů, dodržování systému životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají i naši dodavatelé. Proto s nimi rozvíjíme stálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných produktů. Vedení společnosti pravidelně přezkoumává integrovaný management systém.

6. Společnost stanovuje cíle kvality v oblasti životního prostředí a v oblasti systému BOZP pro udržování a neustálé zlepšování integrovaného management systému.

7. Zaměstnanci naší společnosti se řídí požadavky právních předpisů a jiných požadavků platných pro oblast životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k problematice. Důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů zaměstnanci minimalizují vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.

8. V rámci technických i ekonomických možností zaměstnanci naší společnosti minimalizují vznik odpadů.

9. Zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů eliminujeme plýtvání surovinami a energiemi.

10. Vedení společnosti neustálým zlepšováním systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci snižuje riziko nemocí, havárií a nehod na pracovištích.

18101901