Strojní konstrukce

Jsme odborníci v automatizaci, máme netradiční náhled na věc. Spolu s know-how zákazníka jsme schopni nabídnout geniální řešení.

K vytvoření 3D modelu používáme:

  • Grafický program Solid Edge s knihovnou součástí TDS – Technik.
  • Výpočtový modul Femap.
  • FluidDraw od firmy Festo.

Femap nám umožňuje ověřovat konstruované díly z hlediska průběhu napětí, deformací a požadované bezpečnosti metodou konečných prvků. Poskytuje průběžnou optimalizaci potřebných změn a detailněji rozpoznává chování navrhované konstrukce již během vývoje.

K představení modelu využíváme 2D, 3D prezentaci. Na přání zákazníka připravíme animaci a rendering, který realisticky zobrazuje stroj a jeho případné zasazení do výrobní prostory zákazníka.

Zákazník má již při prezentaci reálnou představu o možnostech vyráběného automatického zařízení a jeho ekonomické náročnosti.